midimage-okoli
+420 777 904 301
Okolí Rezervovat

Kokořínsko patří k nejkrásnějším regionům v České republice. Podle velikosti turistických stezek lze CHKO rozdělit do čtyř částí:

Severní část je nejchudší na turistické stezky. Hlavní oblast tvoří obce Skalka, Stvolíky, Holany a Dřevčice.

Druhou částí je oblast Dubé, která má značně hustou síť turistických stezek.

Nejvíce protkaná je oblast Mšena a Kokořínského dolu. Nachází se zde kolem 70 km značených tras. Dostat se tedy ze Mšena do Kokořínského dolu umožňuje hned několik pěších stezek nebo přímá silnice.

Poslední stezky patří oblasti povodí Liběchovky.
Tyto trasy jsou nejchudší, proto je turisty vyuţívána a navštěvována v nejmenším množství.

Nejznámější turistická část Kokořínska se nazývá „Kokořínský Důl“. Jedná se
o údolí řeky Pšovka, která má velké množství přítoků a také spousty hlubokých roklí.
Naleznete tu také labyrint pískovcových skal s obrovskými převisy, několika malými jeskyněmi, propastí a úzkými roklemi – ideální jak pro rekreaci tak i sport.

Okolí má mnoho značených cyklotras a turistických tras na různých úrovních
btížnosti.